Prognose for 2019: Ligger an til underskudd på 14 millioner

Botjenesten ligger an til det største merforbruket i år.

Formannskapet: Formannskapet hadde onsdag sitt første ordinære møte. Den økonomiske situasjonen og neste års budsjett ble viet mye tid i møtet. Rådmannen har lagt fram sitt forslag, og det blir nå opp til politikerne å komme fram til det endelige budsjettet. Det skal endelig vedtas 12. desember. Foto: Stine Vandevjen Olsen 

Nyheter

Økonomisjef Mette Rye og rådmann Toril Hovdenak orienterte formannskapet onsdag om status i økonomien etter andre tertial: