Ny undersøkelse: Folk er fornøyd med kommunen sin

– Vi kan slå fast at Rauma kommune er blitt en enda bedre kommune og bo å leve i, mener leverandøren av undersøkelsen, Arve Østgaard i Sentio.

Raumas befolkning er ifølge borgerundersøkelsen, mye mer fornøyde nå, enn da siste undersøkelse ble gjort i 2017.  Foto: Illustrasjon: Evy Kavli

Nyheter

Rauma kommune gjennomførte i 2017 en borgerundersøkelse. Mellom 1. og 16. oktober i år ble en ny undersøkelse gjennomført, der 400 personer fra hele kommunen ble spurt. Resultatene som nå er klare, viser en vesentlig forbedring på de aller fleste områder.