Kysten skal kartlegges

Regjeringen vil bruke 13,8 millioner kroner i 2020 til kartlegge norskekysten under havoverflaten.
Nyheter

Pilotprosjektet er et spleiselag med kommuner, fylkeskommuner og offentlige etater. Kostnaden på prosjektet er totalt på 84, 6 millioner kroner over tre år.

Store deler av norskekysten er ikke kartlagt, og en ny undersøkelse av ressursene i kystsonen skal bidra til bedre næringsutvikling, miljøvern og en mer bærekraftig forvaltning, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nye Stavanger kommune, Nordre Sunnmøre og Skjervøy og Kvænangen i Troms er valgt ut som pilotområder. Noe av kartleggingen vil også skje i Sogn og Fjordane.