12 naust overdratt fra småbåtforeningen

37 eiendommer skiftet eier i Rauma i løpet av september.
Nyheter

I oversikten over eiendomsoverdragelser i september går det fram at Åfarnes småbåtforening har overdratt tolv naust til ulike privatpersoner. Leder i småbåtforeningen, Erling Nevland, forteller at: