Nå er hun Raumas nye ordfører

Klokken 14.37 ble Yvonne Wold valgt til ny ordfører i Rauma.

Yvonne Wold og Lars Olav Hustad ga blomster til hverandre etter ordførervalget. Lars Olav ønsket Yvonne Wold lykke til, mens Yvonne Wold takket Lars Olav for innsatsen gjennom åtte år.   Foto: Evy Kavli

Nyheter

Det ble fremmet to forslag til hvem som skal bli ordfører i Rauma. Manghild Vik (Sp) fremmet forslag om Yvonne Wold (SV), i tråd med samarbeidsavtalen mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Pensjonistpartiet og Miljøpartiet de grønne.