Romsdal kan miste tingretten

Domstolskommisjonen foreslår å legge ned to av tre tingretter. Ved en reduksjon av dagens 60 tingretter til 22 vil samtlige fylker oppleve sammenslåinger.

Romsdal tingrett er foreslått nedlagt.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Det er Adresseavisen som skriver om hvordan Domstolskommisjonen ser for seg at den norske tingrettsstrukturen kan bli i fremtiden.

Kommisjonen, som har vært ledet av sorenskriver Yngve Svendsen, har jobbet med rapporten i to år. Den begrunner ønsket om nedleggelse med at det er for mange rettssteder i Norge og at en stor del av disse er for tynt bemannede.

Ifølge kommisjonen utfordrer små tingretter tilfeldighetsprinsippet ved valg av dommer, at undersøkelser indikerer kvalitetsforskjeller, og at prinsippet om at like tilfeller skal behandles likt, er under press.

Rapporten overleveres justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) tirsdag 1. oktober.

De foreslår at Nordmøre-, Romsdal-, Sunnmøre- og Søre Sunnmøre tingrett slås sammen til Møre og Romsdal tingrett. Ålesund blir hovedrettssted, med en avdeling i Kristiansund.