Kvinnevekst i Rauma: 11 av 27 representantar i det nye kommunestyret er kvinner

Både ordførar og varaordførar er kvinne, og i SV-gruppa er fem av sju representantar kvinner.

- Me gler oss naturlegvis over å få så mange dyktige damer inn i raumapolitikken, , seier Raumas komande ordførar Yvonne Wold frå SV (i midten), flankert av Solrun Røsvik Sørli (KrF), varaordførar Magnhild Vik (Sp), Ingrid Marie Schei Olsen (Ap) og Ina Killingrød Greve (SV). Renate Soleim (H) hadde ikkje høve til å delta på bildet.  Foto: Arnt Øyvind Siem

Nyheter

I inneverande periode har ni av 27 representantar vore kvinner.