Varsel om flomfare på oransje nivå

Det melder varsom.no.

Det kan bli flom. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Varselet gjelder for deler av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, blant annet Rauma. Faren øker fra lørdag, og skal minke igjen mandag.

- Det er ventet mye regn, lørdag og søndag. Nedbøren ventes å komme som regn under ca. 2000 moh natt til søndag. Snøgrensa ventes å synke i løpet av søndagen. Det ventes mest regn på midtre og indre strøk. Mye regn vil gi økende vannføring i vassdragene. Vannføringen kan passere oransje varslingsnivå natt til søndag. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag, skriver varsom.no i farevarselet.

De skriver at det er fare for overvann i tettbygde områder, oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnet treffer. Flom kan også føre til stengte veier og bruer.

- Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser, er rådene fra varsom.no.