Bare 13 prosent stemte i kirkevalget

Få benyttet seg av stemmeretten i kirkevalget. – Det er klart at vi hadde ønsket oss en høyere valgdeltakelse. Men vi har fått på plass sju flotte meninghetsråd med mange motiverte medlemmer, sier kirkevergen.

nye menighetsråd på plass: I – Vi har fått på plass 65 gode kandidater som har sagt ja til å stå på liste, og mange har uttrykt at de er motiverte til å gjøre en innsats i fire år, sier kirkevergen. I Eid og Holm var valgdeltakelsen på 20 prosent.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Nyheter

Valgdeltakelsen ved årets kirkevalg var på 13 prosent av de 5.175 stemmeberettigede. Dette er sju prosentpoeng mindre enn for fire år siden.