Trollstigen: Funnet 11 steinblokker som kan rase

Statens vegvesen inviterer nå til dialogmøte om den potensielle skredfaren i Trollstigen.

Utsatte: Disse 11 steinblokkene/fjellpartiene kan være ustabile. De er imidlertid ikke undersøkt nøye. I en rapport foreslås det å bruke radar for å kartlegge om de beveger seg.  

Oversikt: Bildet viser hvor de 10 potensielt ustabile partiene i fjellet over Kjelstadlinja befinner seg. Det siste partiet er i fjellet over den såkalte Grustaksvingen. Detaljbilder av partiene kan du se i bildekarusellen nederst i saken.  

Nyheter

Høsten 2018 kom Statens vegvesen med en geolog-rapport over rasfaren i Trollstigen.

Bakgrunnen for oppdraget er at vegstrekningen, som fungerer som en turistveg, også er skredutsatt. I tillegg gjør hårnålssvingene vegen utsatt på en annen måte enn vanlig veg.

Rapporten konkluderer med at rasfaren er uakseptabel sammenliknet med hva som ville vært godtatt ved bygging av ny vei i dag. Åndalsnes Avis skrev om rapporten i november i fjor.


Geologisk rapport: Trollstigen må skredsikres

En fersk rapport viser store sikkerhetsutfordringer for trafikken i Trollstigen.

 

11 steinblokker

Ifølge Veier24.no, nettstedet til fagbladet Våre Veger, har Vegvesenet nå funnet 11 steinblokker på mellom 100 og 1000 kubikkmeter, som er de mest utsatte for å rase.

10 av disse ligger i den såkalte Kjelstadlinja, mellom Stigfossbrua og Kjelstadsvingen, mens det siste partiet er i fjellet over det som kalles Grustaksvingen.

Det ikke gjort grundige kartlegginger av disse blokkene. Områdene er kun observert fra dronefoto, og observasjonene er ikke så gode som om man hadde inspisert fjellveggen hengende i tau, heter det i rapporten.


Statens vegvesen: – Det vil alltid være en fare

– Vi må håndtere utfordringene i Trollstigen ut fra et vegfaglig perspektiv.

 

Foreslår radar

Veier24.no skriver at geolograpporten foreslår radarkartlegging med Insar-radar som et av de prioriterte tiltakene i arbeidet med å sikre de ustabile steinblokkene.

Halgeir Dahle i Statens vegvesen, en av geologene som har laget rapporten, sier til nettstedet at det ikke er snakk om overvåking av fjellet, men heller en kartlegging med radarmålinger i løpet av én til to uker for så å komme tilbake et halvt år senere for å avdekke eventuelle endringer.

– Men dette er ikke noe som er vedtatt. Det er et av flere anbefalte tiltak i rapporten, men det er ikke satt av penger til noe sånt i fylkeskommunens budsjetter, sier Halgeir Dahle til nettstedet.

Dahle er ikke bekymret over at det ikke er satt i gang radarkartlegging av steinblokkene.

– Det er et av flere verktøy som kan brukes, og ikke et must. Det er ingen grunn til å bruke store bokstaver fordi denne typen kartlegging ikke er gjort i Trollstigen.


"Skredrisikoen er større enn hva vi normalt aksepterer"

Den geologiske rapporten som er utarbeidet av Statens vegvesen er på 66 sider. Konklusjonen oppsummeres i noen punkter som vi gjengir her:

 

Krevende arbeid

Skredsikring av Trollstigen vil være svært krevende, blant annet fordi stupbratte fjellsider går helt inntil veikanten, og fordi de mange hårnålssvingene gjør at et skred eller steinsprang kan treffe veien inntil seks ganger på vei nedover. Dette gjør at mange skredsikringstiltak ikke egner seg i Trollstigen, fordi de bare vil sende steinsprang og skred til andre deler av veien, skriver Veier24.no.

Det bratte terrenget gjør det også vanskelig å arbeide med sikringstiltakene og senere vedlikehold på en trygg måte.

Vegvesenet inviterer nå til et dialogmøte for å prøve å finne ut hvordan veien kan sikres. Dialogmøte skal arrangeres 2. oktober i år, og de potensielle skredsikringsfirmaene vil da også bli tatt med på befaring i Trollstigen, ifølge Veier24.no.