Barnas ordfører fikk overrakt ordførerkjede av elevene

Onsdag kom Raumas kommende ordfører, Yvonne Wold (SV), til Åfarnes skole. Der fikk hun overrakt et ordførerkjede som elevene sjøl har laget.

Yvonne Wold og 5.-klassingene ved Åfarnes skole. Barneskoleelevene i Rauma har hatt valg, og SV fikk størst oppslutning. Dermed fikk hun tildelt et egenprodusert ordførerkjede. 

Nyheter

Det fikk hun i anledning «Barnas Valg 2019», som Rauma-elever har deltatt i denne høsten.