Ferdig med grunnboring ved ferjekaiene

Statens vegvesen er ferdig med grunnboringene.

Statens vegvesen forteller at de er ferdige med grunnboringene, og kan åpne sambandet tidligere enn forventet.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Statens vegvesen forteller at arbeidet som førte til at ferjesambandet mellom Åfarnes og Sølsnes var nattestengt fra 2. september, nå er avsluttet.

Grunnboringene skulle etter planen holde på til lørdag, men arbeidet gikk raskere enn forutsett.

- Dermed vil ikke ferjesambandet være nattestengt denne uka, og ferja går igjen som normalt, sier prosjektleder Rolf Arne Hamre i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Det har blitt gjort grunnboringer i sjøen ved begge ferjekaiene. Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort vedtak om at kaiene skal utbedres, og grunnboringen var et viktig ledd i planleggingsarbeidet av dette.

- Boringen ble i hovedsak gjort der de nye pirene skal plasseres. På Sølsnes skal dagens pir/tilleggskai forlenges, mens det på Åfarnes skal bygges ny pir/tilleggskai vest for dagens kai. Dette arbeidet skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2023.

Ferjesambandet blir nattestengt

Ferjesambandet mellom Åfarnes og Sølsnes blir nattestengt i om lag to uker.