35 personer administrerer valget lokalt: 1.697 har forhåndsstemt

– Veldig stor interesse og veldig spennende. Sjeldent spennende, sier Liv Jorunn Bårdsnes Horgheim etter at de aller fleste av forhåndsstemmende er talt opp.

Ikke lenger: – Hit, men ikke lenger. Bente Alnæs og Liv Jorunn Bårsnes Horgheim slipper ikke et ord om tendensen etter å ha talt opp nesten 1.700 forhåndsstemmer.   Foto: Stein Siem

Nyheter

Sjelden er taushetsplikten mer absolutt enn i forbindelse med opptellinga av forhåndstemmer. Ikke en eneste setning eller opplysning skal lekke ut etter at hele 1.697 forhåndsstemmer er talt opp, en økning på hele 67 prosent fra forrige valg.