Leserinnlegg:

- Presisering av KrFs standpunkt i gondolsaken

KrF har fått tilbakemeldinger om at vi har vært utydelige i gondolspørsmålet. Jeg kan forstå reaksjonen og beklager dette.

Solrun Røsvik Sørli er førstekandidat for Rauma KrF ved kommunevalget i Rauma.  Foto: Arnt Øyvind Siem

Nyheter

KrF er et miljøparti. Vår holdning er at ressurser skal forvaltes med respekt og nøysomhet. Behovet og omkostningene må vurderes nøye når det bygges ut naturområder.

Denne holdningen betyr ikke at KrF er negativ til utvikling. KrF er positiv til nytenkning, kreativitet og næringsutvikling. Dette er grunnlaget for bosetting i en distriktskommune som Rauma.

Gondolbygging må ses bl.a. i sammenheng med hvordan vi ønsker cruisebåttrafikken framover, utvikling av Raumabanen, hvilke målgrupper man satser på, hvilke grupper man kan miste, helårsdrift eller ikke, omkostninger i naturen, og reelle inntekter tilbake til Rauma.

Fylkesmannen har anbefalt en grundigere utredning av prosjektet.

Romsdalseggen har blitt en stor suksess og et varemerke. KrF har uttrykt at vi ikke ønsker en inngripen i ruta over Romsdalseggen, heller ikke utbygging mer enn nødvendig ved toppunktet på Aksla. Vi viser også til et informativt og nyansert innlegg fra Nils Hole i ÅA.

Med dette som bakteppe er Rauma KrF positiv til gondolbane.