Volum på størrelse med to bolighus

NVEs vakthavende geolog anslår at skredet søndag kveld var på 1.000 kubikk.

Lene Kristensen, geolog i NVE.  Foto: Hogne Bø Pettersen

Nyheter

Det er rundt regnet volumet av to bolighus.