Magnus Nohr motiverte lærerne i Rauma til å bruke digitale hjelpemiddel:

– Tar tid å snu til digitalt

– Det er veldig bra at elevene får egen pc eller nettbrett. Nå blir det viktig at lærerne får tid til kompetanseheving slik at de kan bruke det, sier høgskolelektor, Magnus Nohr.

– Nye muligheter: – Med satsing på digitale verktøy vil forhåpentligvis gode pedagoger se nye muligheter som er bedre enn de vi hadde tidligere, sier høgskolelektor i IKT og læring, Magnus Nohr. Tirsdag delte han inspirasjon og erfaringer i bruk av digitale hjelpemidler for alle lærerne i Rauma.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Magnus Nohr er høgskolelektor i IKT og læring ved Høgskolen i Østfold. Torsdag var han hentet inn av Rauma kommune for å holde et inspirasjonsforedrag for alle lærerne i kommunen. For få dager før skolestart er det lærerne sjøl som sitter på skolebenken. På timeplanen står foredrag og praktiske seminar, som et ledd i å følge opp den digitale investeringen som gjøres i Rauma-skolene fra skolestart; nemlig at alle elever skal ha eget nettbrett eller pc innen tre år.