Nye trafikktall: Økning over Langfjorden

Ferjeruta Sølsnes-Åfarnes er eneste fylkesvegferjesterkning i Romsdal med økning i kjøretøy i juni.

Vekst i trafikken: Ferjene på Langfjorden fraktet i juni i år mer kjøretøy enn i fjor. 

Nyheter

Det viser de ferskeste ferjetallene fra Møre og Romsdal fylkeskommune.