Fare for styrtregn og oversvømmelser

NVE har sendt ut varsel om jord- og flomskredfare, gult farenivå, for blant annet deler av Møre og Romsdal.

Skyer over Åndalsnes. Bildet er tatt tirsdag morgen.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Blant kommunene som kan bli rammet av intens nedbør, er Rauma.

NVE skriver i sitt varsel, som er sendt ut tirsdag kl. 10.51:

"Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger fra i ettermiddag. Med gjeldende prognose er indre strøk mest utsatt. Nedbørmengden og nedbørens plassering er noe usikker. Skredfaren er størst der bygene treffer.

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget."

Ifølge farevarselet på Yr.no ventes det tirsdag ettermiddag og kveld lokalt kraftige regnbyger med torden i Trøndelag og Møre og Romsdal. Det kan lokalt komme 25-40 mm på tre timer, enkelte steder mer.

Hovedtyngden av nedbør vil komme i indre strøk og sør for Trondheimsfjorden. Det vil være store lokale forskjeller hvor noen ikke får nedbør i det hele tatt, heter det.

Varselet gjelder fra klokka 14 tirsdag til klokka 2 natt til onsdag.

– Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp, lyder varselet.

Det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Her kan du lese hele varselet.