Investerer millionar for å stoppe utslepp av ureinsa kloakk i fjorden

Rauma kommune investerer 5,5 millionar kroner for å utbetre vassleidningar og avløp på delar av Veblungsnes. I dag blir kloakken herifrå slept ureinsa ut i fjorden.

Millioninvestering for betre miljø: Avdelingsleiar for vatn, avløp og renovasjon i Rauma kommune, Dag Søvik, fortel at kommunen bruker 5,5 millionar kroner på utbetring av vatn og avløp på Veblungsnes.   Foto: Stig Bruksås

Nyheter

Også andre område av kommunen står for tur, men så langt er ikkje budsjetta for dette klart.