Er blitt kontingentsjef i Multinational Force and Observers (MFO) i Sinai:

Overvåker fredsavtale

Oberst Ove Staurset ble 3. juli innsatt som kontingentsjef i Sinaihalvøya i Egypt, der han er med i MFO som overvåker fredsavtalen mellom Egypt og Israel.

Internasjonal tjeneste: Ove Staurset er blitt kontingentsjef i Sinai. – Det er viktig å jobbe med internasjonale styrker. Det gir oss god kompetanse som vi kan ta med oss hjem, sier han. 

Nyheter

– Min stilling heter Director of Commander`s Advisory Group, forklarer Ove Staurset over videosamtale fra militærleiren i Sinaiørkenen.