Utbedringen av Flatmark-Monge-Marstein: – Byggestarten blir utsatt

Statens vegvesen jobbet hardt for å få sendt over planprogrammet til Rauma kommune i tide. Men så fikk de plutselig ikke lov.

– I arkivene våre finner vi tegninger datert tilbake til 1978. At det skal gjøres noe med dette vegstrekket har vært planlagt i snart 40 år nå, så det er på tide at vi kommer i mål med en godkjent reguleringsplan, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Rolf Arne Hamre.  Foto: Evy Kavli

Nyheter

I begynnelsen av mai uttalte prosjektleder i Statens vegvesen, Rolf Arne Hamre, at de måtte ha tempo i arbeidet og at de burde sende det til kommunen seinest 16. mai, hvis de skulle ha håp om å få planen godkjent i år. Han la heller ikke skjul på at de hadde for dårlig tid til å gjøre et fullgodt arbeid. Kort tid etter ble det klart at Vegdirektoratet uansett setter ned foten.