– Litt forsinket

– På grunn av utglidningen av vegen, har vi blitt forsinket med cirka 14 dager, sier Tommy Jensen om leilighetsprosjektet i Isfjordsvegen.

Sikkert: Utglidningen av vegen har ikke kostet byggefirmaet Tommy Jensen så mye ekstra. – Sikringen av skråningen har vært i planene hele vegen, så det er ikke snakk om så mye penger, sier Jensen.  

Nyheter

Det var under sikringen av skråningen i forbindelse med byggingen av leilighetsbygg i Isfjordsvegen, at deler av Gamle Romsdalsvegen skled ut. Tommy Jensen har ingen formening om hvorfor det skjedde.