Fire av ti kandidater til kommunevalget er kvinner

Andelen kvinnelige kandidater til høstens kommunevalg ligger på 43 prosent. Det er omtrent det samme som ved valget for fire år siden.
Nyheter

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er det en økning på beskjedne 0,3 prosentpoeng sammenlignet med valget i 2015.

I alt stiller 54.254 personer til valg ved kommunestyrevalgene og av disse er 23.258 kvinner.

SV har størst kvinneandel med 55 prosent kvinnelige kandidater, mens Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet alle ligger litt under 50 prosent, Frp har lavest kvinneandel med kun 28 prosent.

For fire år siden stilte 58.093 kandidater til valg for kommunestyrer og bystyrer. At det nå er over 3.800 færre som stiller til valg skyldes kommunereformen. Høstens valg gjennomføres nemlig som om sammenslåingen allerede har skjedd, selv om den ikke finner sted før ved inngangen til 2020.

5 prosent av listekandidatene til kommunestyrevalget er innvandrere. Det er en økning på 0,8 prosentpoeng sammenlignet med lokalvalget i 2015.