Enstemmig ja til å gå inn i interkommunalt brannvernselskap

Raumas politikere har enstemmig vedtatt å si ja til å gå inn i et interkommunalt brannvernselskap sammen med sju andre kommuner på Nordmøre og i Romsdal.

– Jeg er glad for at Rauma kommunestyre enstemmig gikk inn for at Rauma nå skal bli en del av det nye interkommunale brannvernselskapet , sier brannsjef Alf Magne Smørholm i Molde kommune, som er prosjektleder for Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS.  Foto: Arnt Øyvind Siem

Nyheter

I det siste har det knytta seg en del spenning til hva som ville bli Raumas vegvalg i det videre brannvernarbeidet.