Klart for storinnrykk over Romsdalseggen - lørdag begynner bussen å gå

Lørdag starter «Romsdalseggenbussen» å kjøre folk fra Åndalsnes til Vengedalen.

Bussen begynner å gå lørdag.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

- I år blir det to busser hver morgen - en halv 9 og en halv 10, og flere etter behov sier daglig leder i Norsk Tindesenter, Ivar Brennhovd, i en pressmelding.

Bussen til Vengedalen har de siste årene blitt populær.

- Logistikken rundt Romsdalseggen kan nemlig ikke løses ved at folk kjører privatbil inn til startpunktet i Vengedalen grunnet begrenset plass til parkering og smale veier. Dessuten er det veldig praktisk å bli kjørt inn til Vengedalen med buss når Romsdalseggenturen jo ender opp i Åndalsnes sentrum hvor transportmidlet ditt står og venter på deg, sier Brennhovd.

Har overtatt

Norsk Tindesenter har overtatt busstilbudet fra Romsdal Reiseliv og Handel.

Tindesenteret har fått 1 mill. kroner av Nasjonale turiststier til oppgradering og vedlikehold av Romsdalseggen i 2019, midler som skal dobles med lokale midler og egeninnsats.

- Nettopp derfor er ansvaret for Romsdalseggenbussen overført til Tindesenteret, slik at inntektene herfra pløyes tilbake til oppgradering og vedlikehold til beste for alle brukere av Romsdalseggen. Slik vil hver passasjer på Romsdalseggenbussene direkte være med på å sikre en bærekraftig forvaltning av Romsdalseggen på kort og lang sikt, forklarer Brennhovd.

Prioriterte tiltak i år er toalett og søppelhåndtering både ved innsteget i Vengedalen og ankomsten ved Nebba i Åndalsnes sentrum. Videre skal stien og Romsdalstrappa ned fra Aksla oppgraderes. Besøksstrategien legger opp til at det samlet skal investeres 25 millioner kroner i økt tilrettelegging i og rundt Romsdalseggen de neste 5 åra.

Eget besøkssenter

- Nytt av året er også at all informasjon og tjenester rettet mot turistene er samlet i eget besøkssenter i Norsk Tindesenter. Har kan alle få den informasjon de trenger for å ha gode opplevelser i Romsdalen og gjøre de bookinger og kjøpe de billetter som en ønsker, sier han.