Telia fikk mobilanbudet - bygger grønn basestasjon

Vind, solcelle og hydrogengass gir hele Trollstigen mobildekning.

  Foto: Evy Kavli

Nyheter

Ifølge en pressemelding fra Telia Norge, så sikter de seg inn mot åpning neste sesong.

I dag er det en 11 kilometer lang strekning mellom Trollstigplatået og Langdalen som ikke har mobildekning. Med så stor trafikk i turistsesongen, kan det være livskritisk at man i en nødsituasjon ikke kan ringe etter hjelp.

Statens vegvesen lyste ut et anbud der de ønsket at dette skulle være et pilotprosjekt hvor man etablerer mobildekning i et område hvor det er utfordrende å få tilgang til strøm og hvor man fortrinnsvis ønsker bruk av fornybar energi med nullutslipp. Det er dette anbudet Telia Norge har vunnet.

– Dette er en svært innovativ løsning som ikke bare gir mobildekning til et utsatt område, men som dessuten baserer seg utelukkende på grønn energi, sier Kirke Saar, nettverksdirektør i Telia Norge. – Stasjonen får strøm fra solcellepanel og vindturbiner, og vil ha hydrogengass til reservestrøm, så de eneste utslippene fra stasjonen vil være vanndamp. Med andre ord er vi grønne hele veien, og først i Norge med en slik løsning. Stasjonen er et godt eksempel på hvordan man kan tenke grønt innen infrastruktur, og det er spesielt viktig i en nasjonalpark. Vi har hatt et svært godt samarbeid med nasjonalparkforvalter underveis; de har kommet med viktige innspill og aller parter har vært løsningsorienterte.

Avdelingsdirektør sikkerhet Elise Lindeberg i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sier det er positivt at dekningen blir bedre i Trollstigen-området.

– I et så populært område, og med så krevende natur, vil bedre dekning øke både den individuelle tryggheten og samfunnets evne til å kommunisere under redningsarbeid, sier hun. – Tiltaket viser at samarbeid mellom statlige og lokale myndigheter, og selskaper som eier kritisk infrastruktur, er viktig på veien mot et tryggere samfunn, også utenfor de befolkningstette områdene av landet.

Dette er avdelingsdirektør for nød- og beredskapskommunikasjon i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Sigurd Heier, enig i:

– Nødnett har hatt dekning i området noen år allerede. Når publikum nå får vanlig mobildekning i området settes de i stand til å ringe nødetatene om noe skulle skje dem. Det gir bedre samfunnssikkerhet for alle, sier han.

Fylkeskommunen er vegeier.

- På de mest trafikkerte dagene i juli kjører 2000 kjøretøy over Trollstigen. Det er svært gledelig at vi nå får på plass en løsning, som vil øke beredskapen og sikkerheten til trafikantene betraktelig samtidig som vi ivaretar miljø og verneinteresser, sier samferdselssjef Arild Fuglseth i Møre og Romsdal fylkeskommune.