Syv har fått kunstnerstipend

Heidi Rødstøl er en av de syv som i dag, onsdag, får tildelt kunstnerstipend.

: Heidi Rødstøl har fått tildelt 75.000 kroner i kunstnerstipend for 2019. Bildet er tatt i forbindelse med UKM Møre og Romsdal, der hun var dommer.  

Nyheter

Det er første gangen Møre og Romsdal fylkeskommune deler ut to arbeidsstipend på 200 000 kr, i tillegg til ordinære kunstnerstipend. Arbeidsstipenda skal bidra til å gi kunstnerne større økonomisk handlingsrom og ro til å utvikle kunsten sin, sier de i sin pressemelding.

Det var totalt 64 søkere, og de syv kunstnerne som har fått tildelt stipend for 2019 er:

Arbeidsstipend:

Visuelle kunstarter – stipend på 200 000 kroner: Siri Skjerve

Scenekunst – stipend på 200 000 kroner: Astrid Overaa

Andre stipend:

Visuelle kunstarter: Heidi Rødstøl, 75 000 kroner

Musikk: Lena Nymark, 60 000 kroner

Litteratur: Charlotte Kirkebø Riise, 85 000 kroner

Film: Trygve Nielsen, 70 000 kroner

Scenekunst: Raymond Cerrado Knutsen, 110 000 kroner


Alle disse fikk tildelt kunstnerstipend for 2019 i dag, onsdag. Totalt delte fylkespolitikerne ut 800 000 kr.