Ønsker innspill om raumapolitikernes godtgjørelser

Rauma kommune ber om innspill til lokalpolitikernes godtgjørelser for neste valgperiode, der blant anna ordførerens lønn er foreslått til tett på en million kroner.

Raumaordførerens lønn er i et høringsutkast fra administrasjonen i kommunen foreslått til tett på en million kroner for kommende valgperiode, nærmere bestemt 998.580 kroner. Raumaordfører Lars Olav Hustad hadde i 2016 en lønn på 925.760 kroner, som siden det har vært lønnsjustert årlig.  Foto: Arnt Øyvind Siem

Nyheter

Forslaget til ny forskrift om raumapolitikernes lønn og godtgjørelser er utarbeidet av administrasjonen i kommunen, og saka sendes nå ut på høring i forkant av politisk behandling i formannskapet og kommunestyret i månedsskiftet august-september.