Rauma tildelt 61 kort til reinsjakta

Stammen av villrein i området Snøhetta vest har kome opp i 800 vinterdyr. Til reinsjakta i haust er Rauma tildelt 61 kort.

Edvin Torgeir Sæther i Hen fjellstyre.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Nyheter

– Grytten fjellstyre har 11 kort og Hen fjellstyre har 12 kort, som blir tildelt etter trekning blant dei som søkjer, opplyser Edvin Torgeir Sæther i Hen fjellstyre og Rauma villreinsamanslutning.