Av 26 kjøretøy som ble undersøkt ble seks ilagt kjøreforbud

Statens vegvesen hadde sorbilkontroll i Romsdalen torsdag kveld.

Statens vegvesen avdekket en alvorlig bremsefeil på en semitrailer.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Torsdag kveld hadde Statens vegvesen storbilkontroll på kontrollstasjonen i Romsdalen.

Seks kjøretøy ble ilagt kjøreforbud. Blant annet ble det avdekket en alvorlig bremsefeil på en semitrailer.

I tillegg ble det gitt skriftlig pålegg om utbedring av ulike forhold på ni kjøretøy. Totalt ble 26 kjøretøy kontrollert


Prøvde å stikke av fra kontroll

Statens vegvesen kontrollerte tunge kjøretøy på Marstein søndag kveld.