Arbeiderpartiet med valgløfte: – Vil frede skolene i fire år

Arbeiderpartiet lanserer en av kjernesakene i sitt valgprogram - et løfte om å frede skolestrukturen i hele perioden.

Bjarne Dahle, Gunvor Flaterudhagen, Anders Alfarnes, Per Vidar Kjølmoen, Frode Pedersen og Siw Iren Bakken foran Åfarnes skole. De vil ha ro rundt skolestrukturen de neste fire årene.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Nyheter

– Grafene viser at antall elever går ned, og hvis man ikke gjør noe, så blir det en selvoppfyllende profeti. Vårt løfte er at vi skal bygge ny barne- og ungdomsskole i Måndalen, vi skal ikke røre skolen på Åfarnes og vi vil ha dialog med både Nordsida og Sørsida med tanke på å få fram prosjekt som bidrar til vekst og optimisme, sier førstekandidat Per Vidar Kjølmoen.