Vil selge Vangstun

Nyheter

Et enstemmig formannskap stemte for at kommunen skal selge Vangstun.

Bygget har stått tomt siden Helsehuset ble tatt i bruk i fjor. Rådmannen foreslo å sette som vilkår at eiendommen skal tas i bruk til nærings- eller boligformål innen to år etter overdragelse, og det støttet politikerne.

– Det har vært henvendelser om Vangstun med tanke på næringsvirksomhet knyttet til reiseliv, fortalte Toril Hovdenak. Saken skal videre til endelig avgjørelse i kommunestyret.

Foreslår å selge til høystbydende

Rådmannen fremmer forslaget for formannskapet onsdag.