Mobbetala går ned i Møre og Romsdal

Elevundersøkelsen 2018 viser at det er færre elevar som svarar at dei blir mobba på skulane i Møre og Romsdal.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal behandla 39 skulemiljøsaker skuleåret 2017–2018. – Også her er det ein nedgang i talet på saker, seier Rigmor Brøste.  Foto: Fylkesmannen

Nyheter