Leder torsdag 6. juni 2019:

Bredt lokalt eierskap viktig for arbeidet med gondolen

Isfjordingen Mindor Flydahl er gjennom ett av sine selskaper en av 40 eiere i Romsdalen AS, der de aller fleste har en lokal forankring til Rauma.  Foto: Lars Smisethjell

Nyheter

Reiselivsselskapet Romsdalen AS har nylig gjennomført en utvidelse av aksjekapitalen i selskapet. Etter at fristen for emisjonen gikk ut 1. juni, hadde nesten 20 nye lokale eiere gått inn med 50.000 kroner hver i aksjekapital. I tillegg hadde flere andre aktører gått inn med høyere beløp, slik at selskapet nå har fått tilført 3,35 millioner kroner i ny aksjekapital.

Dette var både nødvendig og viktig for å kunne jobbe videre med realiseringa av gondolprosjektet Romsdalsgondolen. Romsdalen AS kan nå vise til at selskapet har fått inn til sammen 5,6 millioner kroner i aksjekapital siden selskapet ble stifta i desember 2017.

De to største eierne i Romsdalen AS er nå Rauma kommune ved Kraftfondet og Fjord1 og Vys nye reiselivsselskap. Begge har gått inn med 1,1 millioner kroner i aksjekapital, og har dermed en eierpost på 19,6 prosent hver.

For at Romsdalen AS skal kunne jobbe videre med realiseringa av Romsdalsgondolen, der den uttalte ambisjonen er offisiell åpning allerede sommeren 2021, så var innhentinga av ny kapital avgjørende viktig for å holde fart og framdrift i arbeidet. Men den relativt fyldige lista av lokale eiere som nå har gått inn med aksjekapital på mellom 50.000 og 1,1 million kroner vil også være viktig for den videre prosessen.

Rett nok har gondolselskapet Loen Skylift, som Romsdalen AS ofte refererer til i sin kommunikasjon, mer enn dobbelt så mange aktører på eiersida. Men opp imot 40 lokale eiere vil likevel være viktig, og kanskje også nødvendig, for Romsdalen AS å kunne vise til i det videre arbeidet med Romsdalsgondolen.

For sjøl om et enstemmig kommunestyre i 2013 vedtok kommunedelplanen for Åndalsnes, der gondolbanen var plassert inn, så vil lokalt eierskap, lokal forankring og lokal entusiasme være viktig å kunne dokumentere og vise til i det videre gondolarbeidet.

Både når den endelige reguleringsplana for Romsdalsgondolen skal vedtas, og når finansselskapet ABG Sundal Collier til høsten starter opp arbeidet med å hente inn de store kapitalbeløpene som er nødvendig for å realisere prosjektet, så vil lokal forankring og lokalt eierskap kunne ha en avgjørende viktig betydning.