Skolesjefen: – Vi har veldig lite å gå på

Skolesjef i Rauma, Aina Øyen Henden, bekrefter at Rauma-skolene balanserer på en knivsegg.

Skolesjef: Aina Øyen Henden bekrefter at ressurssituasjonen i Rauma-skolen er marginal. 

Nyheter

Skolesjefen sier at eksempelet fra Isfjorden skole, der én sykemelding førte til at skolen ikke klarte kravet om lærertetthet, ikke er overraskende.