Fylkesmannen avdekka brudd på kravet om lærertetthet:

Rektor: – Vi er nedpinte

Rektoren mener dette er ressursmangel i praksis; kun én sykemelding gjorde at skolen ikke greide kravet for antall lærere per elever.

Sier ifra: Rektor ved Isfjorden skole, Kim Hugo Nyheim mener det er viktig at politikere og administrasjon i kommunen er klar over hvor knapt det er med ressurser i Rauma-skolen. Tidligere i år pekte Fylkesmannen på at Isfjorden skole ikke oppfylte kravet til lærertetthet. – Det er nå løst og vi oppfyller kravene, men ressursknappheten gjør skolene sårbare, sier rektoren. Til høsten strammes kravene til lærertetthet ytterligere inn.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Det var i slutten av april at Fylkesmannen i Møre og Romsdal sendte Rauma kommune et varsel om pålegg om retting av lærernorm. Etter å ha gått igjennom tall for skoleåret 2018/2019, hadde Fylkesmannen funnet ut at Isfjorden barneskole ikke oppfyller lærernormen for 1. til 4. trinn. Her er normkravet at det skal være maksimalt 16 elever per lærer. Ifølge Grunnskolens informasjonssystem, som er tallmaterialet som Fylkesmannen legger til grunn, hadde Isfjorden skole 18,1 elever per lærer på disse trinnene.