Har utvida aksjekapitalen med 3,35 millioner kroner:

Nesten 20 nye lokale eiere inn i Romsdalen AS

Reiselivsselskapet Romsdalen AS har nå til sammen 40 store og små aktører på eiersida, etter at fristen for nye eiere inn i selskapet gikk ut 1. juni.

Daglig leder Oddbjørn Vassli i reiselivsselskapet Romsdalen AS har i forbindelse med den nylig gjennomførte utvidelsen av aksjekapitalen i selskapet nå kjøpt seg mer inn på eiersida. Han til sammen gått inn med 250.000 kroner, og eier nå 4,5 prosent av aksjene i Romsdalen AS. Han er dermed selskapets femste største eier.  Foto: Arnt Øyvind Siem

Nyheter

– Det er vi veldig godt fornøyd med. Det er viktig på flere måter at vi får en såpass brei, lokal eierstruktur i selskapet, sier daglig leder og medeier i Romsdalen AS, Oddbjørn Vassli, til Åndalsnes Avis.