Kunstgressbane i Isfjorden: Vil gå for alternativ nærmest kirken

Rådmannen har kommet med sin innstilling til hvor man bør legge kunstgressbane i Isfjorden.

Alternativene: Rådmannen har utredet fire ulike alternativ for plassering av kunstgressbane i Isfjorden. Hun har landet på at det beste alternativet er det som er merket ut med blå firkant på kartet. Foto: Stine Vandevjen Olsen 

Nyheter

Rådmann Toril Hovdenak anbefaler at formannskapet skal gi sin tilslutning til videre arbeid med «alternativ 3».