Fem generasjoner på lille Leons navnefest

Her ser du fem generasjoner på ett og samme bilde. I helga var det i ei løe på Tokle navnefest for lille Leon.

Navnefest: Leon (4 måneder) på fanget til tippoldemor Ina Ulstein. Rundt tippoldemor står Leons pappa Lars Christian Tokle, oldemor Anne-Lise Tokle og bestemor Anita Tokle. De andre på bildet: Keith Powell (59), Daphne Pilaar (57), Tone Lillestøl (49), Michael Persson (55), Lars-Christian Tokle (pappa, 27), Anita Steen (26), Erin Lindsay (27), Morten Olsen (26), Gina Ulstein (tippoldemor, 94), Lars-Ove Tokle (37), Anne-Lise Tokle (oldemor, 71), Kjetil Ness (49), Asbjørn Tokle (70), Marius Ness (14), Hulda Jensen (75), Richard Jensen (75), Luca-Sofia Tokle (6), Felicia Tokle (2), Vidar Tokle (48), Anita Tokle (bestemor, 48). I tillegg er Linda Moen, Bridget og Rowan Thodeson med på bildet (skjult). 

Nyheter

Lørdagens navnefest for Leon Michael Pilaar Tokle, som blir fire måneder på mandag, var spesiell. På løa på Tokle var både Leon, hans foreldre, besteforeldre, oldeforeldre og tippoldemor til stede. En familie med fem nålevende generasjoner er sjelden kost.