Lillehagen sa han representerte Rauma. Da ble det bråk

Arne Steffen Lillehagen (V) var muligens eneste møtedeltaker som vil ha Møreaksen. Da han tok ordet, ble det bråk.

Venstres Arne Steffen Lillehagen tilkjennega at han er tilhenger av Møreaksen.  

Nyheter

Det åpne informasjonsmøtet i rådhussalen tirsdag om Romsdalsaksen var i regi av Rauma Frp. Til stede var et tjuetalls personer. De aller fleste som snakket syntes å være Romsdalsaksen-tilhengere. Et unntak: Rauma Venstres Arne Steffen Lillehagen.