De nye avfallsdunkene er forsinket

– Kommer først til høsten, opplyser RIR.

Resirkulering: De nye dunkene kommer først til høsten.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

– På grunn av forsinket leveranse fra produsent blir RIR nødt til å utsette utdeling av avfallsbeholdere til innbyggerne til andre halvår. Beholderne som skal brukes til matavfall er levert til lager, men vi venter fortsatt på beholdere til restavfall og glass- og metallemballasje. Dermed velger vi å vente til over sommeren med å starte utlevering, slik at alle beholderne kommer samtidig, forteller informasjonsrådgiver i RIR, Arne Buseth, i en pressemelding.

Dunkene vil bli levert ut område for område.

– Fra vi starter utdelingen vil det ta et par måneder før alle innbyggerne har fått det utstyret de skal ha. I denne perioden må innbyggerne fortsatt bruke sekker. Først når alle abonnenter har fått dunkene sine vil renovatørene gå over fra å hente sekker til å tømme dunker.

Har kontrakt om søppelhenting i kun ett år til: – Ser ikke mørkt på det

Om J.O Moen får fortsette og hente inn husholdningsavfall, får de trolig ikke svar på før representantskapet i RIR møtes i oktober.


Deler ut sekker

For at ingen skal gå tom for sekker deler RIR ut nye sekker nå i mai. Utdelingen skjer rute for rute på samme dag som det er papirtømming.

– Den papirdunken som allerede står ute hos beboerne kommer ikke til å bli skiftet ut. I stedet vil vi de neste ukene gjøre en jobb for å registrere dem inn i vårt system, forklarer han.

Merkes med strekkode

Samtidig med at de deler ut sekker vil de også sjekke papirdunkene og merke dem med en strekkode og en rfid-brikke.

- Brikkene brukes til å koble dunken til riktig adresse i vårt kunderegister, appen «Min renovasjon» og vår hentekalender på nett. De gjør det også enklere for servicepersonell som skal skifte utstyr eller utføre reparasjoner å finne fram til riktig dunk. I de kommunene som allerede er med i RIR brukes brikken også til å registrere tømminger og følge opp renovatører, sier Buseth.

Han ber innbyggerne la papirdunken stå framme til kvelden:

- Om du ser en oransjekledd mann som snuser rundt papirdunken etter at renovasjonsbilen har passert, så er det sannsynligvis en av RIRs karer som er på oppdrag. Han kommer til å bruke lengre tid på runden enn renovasjonsbilen, så det er fint om innbyggerne lar papirdunken stå fremme til kvelds på den dagen de har papirtømming den neste måneden.

Stort flertall i Rauma for å gå inn i RIR-samarbeid

Et stort flertall i Rauma kommunestyre gikk tirsdag inn for at Rauma skal gå over til Romsdal Interkommunale Renovasjonsselskap.