Rauma Energi bruker drone til feilsøking og kartlegging av linjenettet:

– Effektivt forebygging

– Dronen hjelper oss til å kartlegge eventuelle feil på linja før det skjer et utfall, forklarer energimontør Steinar Hansen i Rauma Energi.

Erfaren: Energimontør Steinar Hansen i Rauma Energi er på befaring på Åfarnes med drone, langs linja ut til Mittet. - Med drone kan vi oppdage feil før de slår ut. Et flott hjelpemiddel i kvalitetssikringen av linjenettet, sier han. 

Nyheter

Rauma Energi har drevet med droner i sin kartlegging av linjenettet i vel to år. De er sertifisert og godkjent i henhold til gjeldende regelverk for utføring av droneoperasjoner, og mannskapet benytter selskapets bekledning når de er ute i felten, slik at det ikke hersker tvil om hvem som er ute med dronen.