Fortsatt stengt veg

– Vi avventer at entreprenøren som bygger kraftverket skal få gjort det som er nødvendig for at området blir sikkert.

Deler av vegbanen har glidd ut i forbindelse med arbeidet for det nye kraftverket på stedet.  Foto: Stein Siem

Nyheter

Det sier Eivind Myklebostad i kommunen om at gamlevegen forbi grustaket på Skorgen fortsatt er stengt ved brua over Skorgeelva. Det som først var antydet til å ta en måned eller to, har blitt til at vegen har vært stengt i månedvis.