Regjeringen foreslår 60 millioner kroner til støtteordning for gods på bane

Vil gi 60 millioner i revidert statsbudsjett, og en midlertidig ordning på snaue 90 millioner per år etter det.

6. desember gikk det siste godstoget på Raumabanen. Nå er det håp om at godstransporten kan startes igjen.  Foto: Leif Johnny Olestad

Nyheter

I revidert nasjonalbudsjett for 2019 foreslår regjeringen 60 millioner kroner til en støtteordning for godsoverføring til jernbane. Den er ment som en midlertidig ordning i inntil tre år.

- Ikke forgjeves

- Det er gledelig å konstantere at vårt arbeid ikke har vært forgjeves! Det er en glede å meddele at Rauma kommunes arbeid for å bedre godstrafikk på bane har gitt resultater og at klima - og miljøaspektet har gitt resultater. Vi har vært få som har jobbet, men saken men vi ser at det ikke har vært forgjeves, skriver Arne Steffen Lillehagen (V) i en e-post til Åndalsnes Avis torsdag kveld.

- Nå har vi et fantastisk håp om at det skal bli mer godstrafikk på Raumabanen, sier ordfører Lars Olav Hustad (H) i en video på Facebook torsdag kveld.

Administrerende direktør i Green Cargo blir med siste godstoget fra Åndalsnes:

– Lønnsomhet krever lengre tog

Bengt Fors, administrerende direktør i Green Cargo, påpeker at godsoperatører trenger bedre forutsetninger, på alle baner, for å kunne kjøre lønnsomt.


- Oppfordre til økt satsing

Regjeringen foreslår at støtteordningen skal styrke selskapene som driver kombinert transporter (containere mv.) og vognlast.

- Det er denne typen transporter som er i direkte konkurranse med tungtransport på vei. Støtten er utformet slik at den vil oppfordre til økt satsing. Dette kan også muliggjøre lavere priser, som gjør jernbanetransport enda mer attraktivt, heter det i en pressemelding.

Bevilgningen til ordningen anslås videre å bli i underkant av 90 millioner kroner per år. Eksakt sum vil regjeringen komme tilbake til i de aktuelle budsjettene.

- Regjeringen vil legge til rette for at næringslivet får effektive, sikre og miljøvennlige transporter med lave kostnader. Slik bidrar vi til et bærekraftig velferdssamfunn og det grønne skiftet. Det er en ambisjon for regjeringen at mer gods kan fraktes på jernbane så miljøbelastningen fra tungtrafikken kan reduseres. Samtidig legger vi til rette for at alle transportformer kan redusere sine utslipp.

Godstogkunder garanterer 2/3 fullt tog daglig

Tre godstogkunder vil bidra til forutsigbarhet for en ny operatør av godstog på Raumabanen.