Vil gi lærling-garanti

Et enstemmig formannskap vedtok å gi garanti.

Formannskapet: Onsdag ga formannskapet garanti for læreplasser for voksne elever som tar helsefagutdanning på Rauma videregående skole. 8Foto: Stine Vandevjen Olsen 

Nyheter

Formannskapet vedtok at «Rauma kommune gir garanti for læreplasser 3. år til voksne elever som tar 3-årig helsefagutdanning på Rauma videregående skole. De er lærlinger i 2021/2022.»