Ikkje synleg politi i Rauma på 17. mai

– Det blir ikkje synleg politi på 17. mai i Rauma, Vestnes, Fræna Midsund eller Aukra, seier Per Karstein Røv ved politiet i Møre og Romsdal.

2018: Dåverande lensmann Roar Hilde, gjekk i front for borgartoget på Åndalsnes, men som alltid før, utan våpen. I år blir det ikkje politi i borgartoget på Åndalsnes. 

Nyheter

Politidirektøren har gått ut med at politiet skal bere våpen i operativ teneste på 17. mai.