Leder tirsdag 16. april 2019

Mangler Tittel

LEDER

bålforbud fra 15. april: Det er gult farenivå og stor skogbrannfare i Rauma nå. Mot slutten av påska kan farenivået bli hevet til meget stor skogbrannfare. Foto: NTB scanpix 

Det er alltid den som tenner bålet som har det hele og fulle ansvaret.– Det er alltid den som tenner bålet som har det hele og fulle ansvaret.

Nyheter

Sesong for bråtebrenning - stor skogbrannfare i Rauma

Vi er midt i høysesongen for vårrydding og bråtebrenning. Det tørre været den siste tida gjør at det nå er meldt gult farenivå og stor skogbrannfare i Rauma. Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB) melder at det fram til 11. april er registrert 27 branner i skog og mark og 112 grasbranner i Norge.En av grasbrannenene skjedde i Rauma i forrige uke.

I går ble det innført et generelt bålforbud i Norge, som gjelder hvert år og for hele landet i perioden fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annet utmark, påpeker DSB.

Også brannsjefen i Rauma kommune, Eivind Myklebostad, minner om ansvaret som hver enkelt har for å vurdere brannrisikoen. – Det er alltid den som tenner bålet som har det hele og fulle ansvaret, sier brannsjefen. Ved overtredelse av den såkalte aktsomhetsplikten, kan man bli stilt til ansvar og bli straffet med bøtelegging eller fengsel for å ha utløst en brann.

Sjøl om det er et generelt bålforbud i Norge i perioden fra 15. april til 15. september, er det likevel lov å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. I følge DSB kan dette for eksempel være hvis det ligger snø på bakken, eller at det har regnet i lang tid.

Det er heller ikke ulovlig å grille på stranda i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også slik at kommunen kan godkjenne tilrettelagte grill- og bålplasser, og i tillegg kan hver enkelt kommune innføre egne regler og forbud for å redusere brannfaren.

Vi oppfordrer raumaværingene til å utvise ekstra stor forsiktighet og aktsomhet, og rette seg etter oppfordringene både fra DSB og brannsjefen i Rauma. – Vi vil ikke hindre folk i å kose seg, men ber raumaværingene om å være veldig forsiktige nå, sier brannsjef Eivind Myklebostad i Rauma kommune.