Kjøpte aksjer i Romsdalen AS

Nyheter

Et enstemmig kraftfond stemte i møte 9. april for å benytte seg av sin fortrinnsrett til tegning av aksjer i Romsdalen AS.

«Kraftfondet tegner seg for 16 aksjer pålydende kroner 50.000, tilsvarende et tegnet beløp på kr. 800.000. Kraftfondet har etter dette aksjekapital på i alt 1.300.000 i Romsdalen AS,» heter det i vedtaket.

I kraftfondet sitter Marianne Gjerde, Jo Andre Herje, Ingunn Svelle Heinåli (H), Torbjørn Rødstøl (Sp) og Arne Steffen Lillehagen (V). Arne Steffen Lillehagen og Jo Andre Herje ble enstemmig erklært innhabile i saken.


Fjellbrent kaffebrenneri har fått større engros-avtale:

– Må utvide produksjonen

Fjellbrent kaffebrenneri AS har landet større engros-avtale og må utvide. Nå har de fått 100.000 kroner i utviklingstilskudd fra Kraftfondet.