Vil se på 60-millionerslånet Rauma Energi har i Rauma kommune

For 17 år siden lånte Rauma Energi AS 60 millioner kroner fra Rauma kommune. Nå ønsker eierne å se på hvordan lånet skal håndteres.

Enige om utvalg: På generalforsamlinga i Rauma Energi AS i forrige uke, ble et utvalg for å se på 60-millionerslånet, enstemmig vedtatt. Utvalget består av følgende personer; administrerende direktør, Alv Vee Midtun, og styreleder Arne Steffen Lillehagen (begge på bildet), økonomisjef i selskapet, Jon Monsås, rådmann i Rauma kommune, Toril Hovdenak, ordfører Lars Olav Hustad og Knut Johan Stenerud (H) og Magnhild Vik (Sp).   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Det var på Rauma Energi sin generalforsamling, torsdag i forrige uke, at saka om Rauma Energi AS sitt lån fra Rauma kommune, kom opp.