Dømt til fire års fengsel for seksuelt misbruk av søsteren sin

Mannen er dømt for å ha seksuelt forgrepet seg på sin mindreårige søster i ei årrekke.

Dømt: Retten fester ikke lit til mannens forklaring. Retten er overbevist om at jenta snakker sant om at hun har vært utsatt for seksuelle overgrep fra sin eldre bror.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Ifølge dommen fra Romsdal tingrett, startet overgrepene da jenta var under ti år gammel. Fornærma har i avhør forklart seg om fem forskjellige overgrep i en tidsperiode på over tre år. Tiltalte var i den perioden under 18 år. Den dømte og fornærma er søsken, og bodde i felles heim da de straffbare forholdene skjedde.